Ik werd doorverwezen door mijn huisarts. Ik was al vaker bij een diëtiste geweest en had er niet zoveel vertrouwen in. Maar dit keer was het anders. Lydia begreep me, steunde me en ik kon altijd bij haar terecht als het even niet ging. En de manier van afvallen en dus eten klopte ook. Ik kan haar
iedereen aanraden. Een lieve vrouw met veel
geduld en kennis, super. Lydia bedankt!


Maaike Lom, Duivendrecht

 

Tarieven en leveringsvoorwaarden


Vergoeding vanuit de verzekering

Diëtistenpraktijk Lydia Schotema heeft met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. In 2015 wordt 3 uur dieetadvies vergoed vanuit de basisverzekering.

De kosten die Diëtistenpraktijk Lydia Schotema bij je verzekeraar in rekening brengt komen in eerste instantie ten laste van je verplichte eigen risico. In 2015 bedraagt dit €375,00.

Uitbreiding van het aantal uren is mogelijk via een aanvullende verzekering. Raadpleeg de polisvoorwaarden van je aanvullende verzekering of je extra behandeluren vergoed krijgt. Om voor vergoeding door jouw zorgverzekeraar in aanmerking te komen, heb je een recente verwijzing van een huisarts of specialist nodig. De verwijzing mag niet meer dan 2 maanden oud zijn en is 1 jaar geldig.
 

Dieetadvies vergoed via de Ketenzorg

Dieetadvies bij Diabetes Mellitus (suikerziekte) en COPD wordt bekostigd uit de zogenoemde ketenzorg. De kosten voor de begeleiding worden door de zorgverzekeraar betaald en gaan niet van het eigen risico af.  
 

Directe toegankelijkheid diëtetiek

Je kan ook zonder verwijzing van de huisarts of specialist bij ons terecht.

Enkele zorgverzekeraars vergoeden de Directe Toegankelijkheid Diëtetiek. Het is belangrijk daarvoor de polisvoorwaarden goed te lezen van je eigen zorgpolis.

Voor de diëtist en de behandeling is het gemakkelijker als je een verwijsbrief van de huisarts hebt. Heb je die niet? Dan moeten wij eerst een screening uitvoeren om erachter te komen of je met jouw klacht bij ons op de juiste plek bent.

Blijkt dat je inderdaad bij een diëtist moet zijn, dan gaat helaas deze tijd af van de beschikbare behandeltijd die door de basisverzekering wordt vergoed.


Verhindering

Ben je verhinderd om op de gemaakte afspraak aanwezig te zijn, dan moet je dat minimaal 24 uur voor de afspraak telefonisch of per e-mail doorgeven.

Meld je de afspraak niet op tijd af, dan zijn wij genoodzaakt de kosten van het consult in rekening te brengen. De rekening kan je niet bij je zorgverzekeraar indienen.

Afmelden per telefoon kan op nummer 030-3036459 of 06-55754248. 
Afmelden per e-mail kan op lydia@dietistenpraktijklydiaschotema.nl


Tarieven niet-gecontracteerde zorg per ingang van 1 januari 2015

Onderstaande tarieven gelden; als je niet verzekerd bent, er geen contract is afgesloten met je zorgverzekeraar, de behandeling niet (meer) door de zorgverzekeraars vergoed wordt of wanneer je meer consulten nodig hebt naast de 3 uur uit de basisverzekering.

Basistarief                               € 15,00 - per 15 minuten 
Eerste consult                          € 90,00 - 60 minuten + 30 minuten administratietijd) 
Vervolgconsulten                     € 15,00 - 15 minuten 
Groepsbehandeling                  € 15,00 - 15 minuten per persoon 
Toeslag bij huisbezoek             € 26,50 - per consult 
Niet nagekomen eerste consult € 58,00 - 60 minuten 
Niet nagekomen vervolgconsult € 29,00 - 30 minuten


Toelichting behandeltijd:

De behandeltijd die de diëtist in rekening brengt bestaat uit twee componenten:

  1. de directe tijd: de tijd waarbij je als patiënt aanwezig bent. Dat is de beschreven consulttijd, zoals in de bovenstaande tabel voor vergoedingen staat;
  2. de indirecte tijd: de tijd die de diëtist besteedt aan het berekenen en samenstellen van jouw persoonlijk advies, het informeren van de verwijzer en het registreren van jouw persoonlijke gegevens. Hier ben je in principe niet bij aanwezig. Een consult bestaat uit directe en indirecte tijd. De totaal bestede tijd wordt afgerond op kwartieren.


Leveringsvoorwaarden

Voor de geldende leveringsvoorwaarden klikt u hier.