Ik werd doorverwezen door mijn huisarts. Ik was al vaker bij een diëtiste geweest en had er niet zoveel vertrouwen in. Maar dit keer was het anders. Lydia begreep me, steunde me en ik kon altijd bij haar terecht als het even niet ging. En de manier van afvallen en dus eten klopte ook. Ik kan haar
iedereen aanraden. Een lieve vrouw met veel
geduld en kennis, super. Lydia bedankt!


Maaike Lom, Duivendrecht

 

Tarieven en leveringsvoorwaarden


Vergoeding vanuit de verzekering

Diëtistenpraktijk Lydia Schotema heeft met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. In 2017 wordt 3 uur dieetadvies vergoed vanuit de basisverzekering.

De kosten die Diëtistenpraktijk Lydia Schotema bij je verzekeraar in rekening brengt komen in eerste instantie ten laste van je verplichte eigen risico. In 2017 bedraagt dit €385,00.

Uitbreiding van het aantal uren is mogelijk via een aanvullende verzekering. Raadpleeg de polisvoorwaarden van je aanvullende verzekering of je extra behandeluren vergoed krijgt. Om voor vergoeding door jouw zorgverzekeraar in aanmerking te komen, heb je een recente verwijzing van een huisarts of specialist nodig. De verwijzing mag niet meer dan 2 maanden oud zijn en is 1 jaar geldig.
 

Dieetadvies vergoed via de Ketenzorg

Dieetadvies bij Diabetes Mellitus (suikerziekte) en COPD wordt bekostigd uit de zogenoemde ketenzorg. De kosten voor de begeleiding worden door de zorgverzekeraar betaald en gaan niet van het eigen risico af.  
 

Directe toegankelijkheid diëtetiek

Je kan ook zonder verwijzing van de huisarts of specialist bij ons terecht.

Enkele zorgverzekeraars vergoeden de Directe Toegankelijkheid Diëtetiek. Het is belangrijk daarvoor de polisvoorwaarden goed te lezen van je eigen zorgpolis.

Voor de diëtist en de behandeling is het gemakkelijker als je een verwijsbrief van de huisarts hebt. Heb je die niet? Dan moeten wij eerst een screening uitvoeren om erachter te komen of je met jouw klacht bij ons op de juiste plek bent.

Blijkt dat je inderdaad bij een diëtist moet zijn, dan gaat helaas deze tijd af van de beschikbare behandeltijd die door de basisverzekering wordt vergoed.


Verhindering

Ben je verhinderd om op de gemaakte afspraak aanwezig te zijn, dan moet je dat minimaal 24 uur voor de afspraak telefonisch of per e-mail doorgeven.

Meld je de afspraak niet op tijd af, dan zijn wij genoodzaakt de kosten van het consult in rekening te brengen. De rekening kan je niet bij je zorgverzekeraar indienen.

Afmelden per telefoon kan op nummer 030-3036459 of 06-55754248. 
Afmelden per e-mail kan op lydia@dietistenpraktijklydiaschotema.nl


Leveringsvoorwaarden

Voor de geldende leveringsvoorwaarden klikt u hier.