__

 

U ontvangt altijd een rapportage

Als behandelend arts ontvangt u, in overleg met uw patiënt, in principe altijd een rapportage over het verloop van de behandeling. Dit geldt ook voor patiënten die niet door u zijn doorverwezen maar via Directe Toegankelijkheid zijn aangemeld.  

Allereerst ontvangt u een rapportage met de bevindingen uit het intakegesprek. Indien nodig en afhankelijk van de duur van de begeleiding ontvangt u een tussentijdse rapportage.

Aan het eind van de behandeling ronden we de begeleiding af met een eindrapportage. De rapportages worden via Zorgmail naar u toegestuurd.