Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

Verander je leefstijl,
Begin met een gebalanceerd
voedingspatroon

Kwaliteit in de praktijk

Diëtistenpraktijk Lydia Schotema schrijft geen strenge diëten voor maar komt samen met jou tot een haalbaar, praktisch en lekker voedingsplan. Met andere woorden: alle aspecten verwerken we in het voedingsplan, maar we houden zeker rekening met jouw wensen.

 

dagboek.jpg

Kwaliteit van de praktijk

Diëtistenpraktijk Lydia Schotema werkt volgens de beroepscode en gedragsregels van de NVD. We staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en waarborgen zo de kwaliteit van het beroep diëtist en is aangesloten bij de dietistencooperatie DCN.
Uiteraard volgen we nascholingsprogramma’s en houden we continu onze vakliteratuur bij om onze patiënten optimaal te kunnen helpen.

 

a-kwaliteitsregister-paramedici-logo-mobile-300x287-300x287-2.jpg    dcn.png

 

Leefstijlcoach

Vorig jaar heb ik de kwalificatie ‘diëtist-leefstijlcoaching’ behaald. Dit betekent dat ik als diëtist gekwalificeerd ben om in het kader van een Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) deze interventie als diëtist-leefstijlcoach te kunnen aanbieden. De aantekening ‘leefstijlcoaching’ staat ook geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Algemene verordening gegevensbescherming

Alle cliëntgegevens worden vertrouwelijk behandeld en beschermd volgens de richtlijnen Wet Bescherming Persoonsgegevens.

“Je voedingspatroon gooi je niet in één keer om. Dat gaat in kleine stapjes. Lydia luistert goed, ze denkt met je mee en ze komt met adviezen waar je wat aan hebt. Bovendien is ze ook nog eens aardig. Dat praat een stuk gemakkelijker.” - Arnoud